2010 YILI HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Destekleme konuları

– (1) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü – Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (e-Islah) kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılır. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler tek işletme kabul edilir.

1 Anaç sığır 225 TL/baş
2 Anaç manda 250 TL/baş
3 Sığır soykütüğü ilave 50 TL/baş

(2) Soykütüğü – Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere buzağı başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Suni tohumlamadan doğan buzağı 60 TL/baş

(3) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye ve hayvanları kayıt altına alınmış yetiştiricilere damızlık anaç hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Koyun-keçi 10 TL/baş

(4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Oğlak tiftiği 15 TL/kg
2 Ana mal 14 TL/kg
3 Tali 10 TL/kg

(5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan yetiştiricilere koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Sığır-manda sütü 0,04 TL/lt
2 Koyun-keçi sütü 0,10 TL/lt

(6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik’e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Tohum 25 TL/kutu
2 Damızlık koza 18 TL/kg
3 1. sınıf koza 15 TL/kg
4 Diğer 10 TL/kg

(7) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan yetiştiricilere ise koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Arı 6 TL/kovan
2 Bombus arısı 50 TL/koloni

(8) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve bulunduğu yerde kurulmuş ise, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla ürün için kilogram başına, yavru için ise adet başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Alabalık 0,65 TL/kg
2 Çipura-levrek 0,85 TL/kg
3 Yeni türler 1 TL/kg
4 Midye 0,10 TL/kg
5 Yavru 0,05 TL/adet

(9) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, üretim yaptıkları, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Yonca (sulu) 125 TL/dekar
2 Yonca (kuru) 70 TL/dekar
3 Korunga 80 TL/ dekar
4 Tek yıllıklar 30 TL/dekar
5 Silajlık tek yıllıklar 45 TL/dekar
6 Silajlık mısır (sulu) 50 TL/dekar
7 Silajlık mısır (kuru) 30 TL/dekar
8 Yapay çayır-mera 75 TL/dekar

(10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirtilen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere ödeme yapılır.

(11) Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde faaliyette bulunan Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip süt işletmelerinde bulunan tüm sığırlara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1 Hastalıktan ari işletmedeki sığır 300 TL/baş

(12) Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında, Brucellosis S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Brucellosis (Büyükbaş) 20 TL/baş
2 Brucellosis (Küçükbaş) 4 TL/baş

(13) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Şap aşısı (Büyükbaş) 0,75 TL/baş
2 Şap aşısı (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
3 Brucellosis S-19 Genç (Büyükbaş) 1,50 TL/baş
4 Brucellosis Rev-1 Genç (Küçükbaş) 0,50 TL/baş

(14) Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına, aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.500 TL’den az, 3.000 TL’den fazla olamaz.

1 Büyükbaş 1,32 TL/baş
2 Küçükbaş 0,32 TL/baş
3 Devekuşu 1,05 TL/baş
4 Tavşan 0,16 TL/ adet
5 Tavuk 2,10 TL/1000 adet
6 Hindi 13,20 TL/1000 adet
7 Çıkma tavuk-Ördek 2,10 TL/500 adet

(15) Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan ve hayvanlarını Et ve Balık Kurumu kombinalarında veya Et ve Balık Kurumunun anlaşma yaptığı özel kombinalarda kestiren Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ödenecek toplam kırmızı et destekleme primi tutarı yıllık 13.000.000 TL’yi aşamaz.

1 Erkek sığır karkası 1,50 TL/kg

(16) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Büyükbaş koruma 400 TL/baş
2 Küçükbaş koruma 70 TL/baş
3 Arı 10 TL/kovan
4 Elit sürü 45 TL/baş
5 Taban sürü 40 TL/baş

(17) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği dönemlerde Bakanlıkça belirlenecek uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.

Kesinti oranı

– (1) Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş yetiştirici birliği ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliği ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1’i oranında merkez birliklerine, % 0,1 ‘i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

Finansman ve ödemeler

– (1) Bu Kararın 2 nci maddesinin dördüncü, altıncı, onuncu, onbirinci, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncı ve onyedinci fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır. Diğer desteklemelerin ödemeleri 2011 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır. Ancak 2010 yılı hayvancılık bütçesinden kaynak arttığı takdirde bu desteklemeler için 2010 yılında ödeme yapılabilir.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Hesabınıza giriş yapın

Kayıt olmak için aşağıdaki formu doldurun

Şifreni al

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.